Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

Dobrovoľníci

OZ Tvorivá dielňa spolupracuje pri svojich aktivitách s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Máme záujem pracovať s nimi kvalitne a systematicky. Chceme byť zaujímavou organizáciou pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Želáme si svojou prácou zaujať donorov, partnerov, podporovateľov, lektorov aj verejnosť.
„Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a odporúčania na prácu s mládežou v oblasti dobrovoľníctva vychádzajú z dvoch aktuálnych dokumentov, ktoré sa venujú dobrovoľníctvu na Slovensku. Prvým je Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier prijatý pod gesciou splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v roku 2012 a druhým je Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2013 až 2020. Oba dokumenty kladú dôraz na rozvoj dobrovoľníctva a dobrovoľníckych príležitostí pre rôznorodé cieľové skupiny. Jedným zo základných predpokladov dosahovania tohto cieľa je vytváranie dobrovoľníckych príležitostí, ktoré budú reagovať na aktuálne potreby ľudí a komunít a trendy v oblasti dobrovoľníctva“ Zdroj: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/…tandardy.pdf

V roku 2018 ašpirujeme na získanie známky kvality za prácu:
„S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!“

Plán postupu:

1Q 2018Overujeme systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami prostredníctvom sebahodnotenia.
2Q – 3Q 2018Vyplníme systém externého hodnotenia a zašleme ho na posúdenie hodnotiteľskej organizácii. Uhradíme administratívny poplatok.
4Q 2018 – rok 2019Výsledok hodnotenia – napĺňanie štandardov. (Hodnotenie externou hodnotiteľskou organizáciou trvá jeden až tri mesiace.)

Vieme, že podporovať a pracovať pre naše občianske združenie je výzva, ktorá je zaujímavá, tvorivá, inšpiratívna a ľudsky obohacujúca skúsenosť. Tešíme sa na Vás.

Ak máte záujem spolupracovať s OZ Tvorivá dielňa ako dobrovoľník, dobrovoľníčka, napíšte nám mail na adresu koordinátorky.

Koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok:

Ing. Karin Mikulášová, info@oztvorivadielna.sk.

Budeme Vás kontaktovať.

Navštívne nás na Facebooku