Občianske združenie Tvorivá dielňa

Navštívne nás na Facebooku

Prihláška

Členský príspevok je 12 € na osobu a technický rok.

Vyplnenú prihlášku nám zašlite na poštovú adresu občianskeho združenia. Adresa je uvedená na prihláške a aj na www stránke v časti Kontakt. Po úhrade členského príspevku Vám zašleme kartu člena OZ Tvorivá dielňa. S ňou si budete môcť uplatňovať výhody člena združenia u partnerov združenia.